Društvo

Naše poslanstvo je približati elektroniko kot hobi ali kot poklicno usmeritev ljudem, predvsem mlajši populaciji.
Sledimo trendom ter si medsebojno izmenjujemo novice, informacije ter pomoč.
Vsako leto imamo nekaj izobraževanj, predavanj in delavnic, nekatera tudi na zelo visokem strokovnem nivoju.
Poskušamo tudi zapolniti vrzeli, ki jih pušča državni izobraževalni sistem.
Skrbimo tudi za strokovni del slovenskega jezika. Naša želja je sodelovanje z oddelki za slavistiko za uveljavitev novih, človeku prijaznih, strokovnih besed, ki so potrebne ob tako naglem napredku tehnologije.
Izdajamo svojo brezplačno revijo (občasnik).
Delamo tudi skupinske projekte – projekte, objavljene v reviji, lahko izdela več ljudi hkrati, s čimer se znižajo stroški materiala ter so podprti z delavnicami.
Dvakrat letno organiziramo srečanja, ki temeljijo na druženju, izmenjavi materiala in sproščenem tehničnem pogovoru.
Člani društva so deležni tudi popustov pri nakupu materiala ali storitev pri določenih proizvajalcih ali trgovcih.