Zbornik #1 (elektronik.si 1-15)

Prvi, in verjetno ne zadnji, zbornik revij je tiskana oblika brezplačne elektronske revije elektronik.si, ki obsega števile od 1 do 15. Ker vsi vemo, da je večkrat lažje brati pravo knjigo kot pa dolge ure strmeti v monitor, je padla odločitev o izdelavi zbornika revij elektronik.si

V kolikor želite zbornik naročiti, nam pošljite elektronsko pošto. Prejeli boste navodila za nakazilo na TRR društva. Na podlagi opravljene transakcije vam bomo zbornik poslali na naslov, ki ga boste zapisali. V polje sklic oziroma referenco obvezno navedite številko v obliki : SI00-datum nakazila-91. Podatke društva (naslov, TRR …) lahko kopirate iz strani Društvo -> Osnovni podatki. Cena enega zbornika je 27 EUR + poštnina.

Zbornik je možno kupiti tudi v nekaterih trgovinah z elektronskimi komponentami (Just …)


Franci Končar

Uvod
Postavljen sem bil pred eno od težjih nalog v celotnem obdobju dela na forumu. Pripraviti
uvodnik k reviji, ki v svoji šesti številki prinaša najavo velikih sprememb na področju orga-niziranega delovanja članov foruma in slovenskih elektronikov. Pripraviti uvodnik v reviji, ki bo presegla “naklado” 1000 izvodov, kar je, glede na tematiko, v slovenskem prostoru zavidljiva številka. Šele ob tovrstnem razmišljanju se človek zave, kaj pravzaprav delamo in kako daleč naše delo seže.

Nekaj zgodovine
Datumi kot so 20. februar 2003, 15. maj 2006, 21. april 2009, 10. oktober 2009 marsiko-mu ne povedo veliko. Našteti datumi na nek način pomenijo prelomnice našega skupnega druženja. Februarja 2003 sva s Silvom postavila strežnik, na katerem naj bi testirala nekatere funkcionalnosti, ki smo jih takratni uporabniki foruma elektro-n.si pogrešali. Strežnik se je v tistem času oglašal na naslovu www2.maxi.si. Forum, sprva namenjen testiranju, je sčasoma obiskovalo vse večje število naključnih, pa tudi rednih obiskovalcev. Pojavljali so se predlogi po dopolnitvah in stran je počasi postajala uporabna in zanimiva marsikomu, ki je iskal informacije s področja elektrotehnike in mikrokrmilniških aplikacij. Postavili smo neka minimalna pravila obnašanja in se dogovorili za njihovo spoštovanje. Zahteva po objavi forumskih prisp-evkov v razumljivem slovenskem jeziku brez uporabe “internetne slovenščine” je bila v tistem času nekaj nerazumljivega in nezaslišanega. Vztrajanje se je izplačalo, saj smo s tem na nek način postavili neformalna merila, ki so se uveljavila tudi na mnogih drugih forumih v slovenskem prostoru. Forum je  združeval vse večje število strokovnih in izjemno izkušenih članov na različnih področjih poklicnega dela. Na njem se združujejo izkušnje in znanje v razvoju, industriji in  vzdrževanju na področju elektrotehnike, elektronike, avtomatike in računalništva. Niso pa redki niti člani, ki poklicno delujejo na povsem drugih področjih in jim elektronika pomeni zgolj hobi v prostem času. Po treh letih je prišlo do sprememb in forum je iskal nov prostor za gostovanje. Maja 2006 smo se iz začasne lokacije preselili na strežnik z zavidljivo hitro povezavo v svet. Pot za hitrejši razvoj je bila odprta. Ekipa moderatorjev se je iz dveh  razširila na izjemno uigran tim petih, ki tudi danes marsikatero uro prostega časa  posvetimo delu na forumu. Aljaž, Darko, Marko, Silvo in jaz – sleherni med nami je doprinesel svoj velik delež k skupnosti. Še v letošnjem letu lahko pričakujemo, da se bomo približali številki 200.000 objav na forumu. To, in obisk povprečno 2.000 obiskovalcev  dnevno govori, da smo skupaj z vami, bralci in obiskovalci foruma, ustvarili trdno skupnost vseh, ki nas elektronika zanima. Vzpostavili smo dialog z nekaterimi zastopniki  proizvajalcev, kar je omogočilo in-formacije o dogajanju v svetovnem merilu iz prve roke. Leta 2006 se je zgodilo prvo srečanje članov foruma z udeležbo, ki je bila daleč nad  mojimi pričakovanji. Ta oblika druženja počasi že postaja tradicionalna. Očitno pa je vsako tretje leto tisto, ki prinaša večje spremembe. Aprila 2009 je izšla prva številka revije  www.elektronik.si. Odziva, ki ga je doživela, si ne bi upal napovedati niti v najbolj  optimističnih projekcijah. Članki, objavljeni v reviji, prinašajo neko trajnejšo vrednost. Revija je pridobila tudi ISSN oznako, kar še poveča verodostojnost objavljenega gradiva. V  današnjem času, ko je “normalno” razmerje v tiskanih medijih med sponzoriranimi članki in reklamami proti strokovnim obja-vam po mojem prepričanju nekje 70/30 v korist prvih, je vsaka izdaja še posebej omembe vredna. Ponosen sem na to, da smo v vseh teh letih bili in ostali povsem nekomercialni in neodvisni.

Ustanovitev društva
Razmišljanja o željah in potrebah v prihodnosti so izhajala iz izkušenj in potreb, ki jih je v preteklosti generiralo dogajanje na forumu kot posledica stanja na slovenski sceni na tem
področju. Počasi je zorela ideja po formalno organizirani obliki delovanja, ki bi omogočila ugodnejše razmere vsem, ki tako ali drugače delamo na tem področju. Jesensko srečanje
je bila idealna priložnost za ta korak. Razglasili smo ustanovitev Društva elektronikov  Slovenije. Odziv nas je prepričal, da se zadeva odvija v pravo smer. Že tega dne smo  zbrali več kot 40 pristopnih izjav za članstvo v društvu. Upoštevali smo dane predloge in pripombe na ustanovne akte. V tednih po je-senskem srečanju smo izpeljali  administrativne postopke v zvezi z registracijo. Naš cilj je bil, da vse potrebno za dosego polne operativnosti izpeljemo do konca letošnjega leta. Čaka nas še nekaj  administrativnega dela in priprava potrebnih materialov. Glede na to, kako se stvari odvijajo, sem prepričan, da nam bo to tudi uspelo.

Kako naprej
Razmere na slovenskem trgu posameznika še vedno postavljajo v podrejeni položaj proti dobaviteljem potrebnega materiala in informacij. Kot društvo bomo lahko nastopili enotno
in pod enakimi pogoji za vsakega našega člana. Ena od primarnih nalog, čeprav nikjer eks-plicitno napisanih, je bila pomoč pri pridobivanju novih znanj in izobraževanju članov fo-ruma že v celotnem času delovanja foruma. Upam si zapisat, da smo verjetno “krivi” tudi za kakega novega elektronika. Organizirani kot društvo bomo to poslanstvo opravljali veliko lažje. Organizacija strokovnih srečanj bo v taki obliki lažja, lažje bo pridobivanje prostorov, namenjenih predavanjem, in lažje bo angažirati predavatelje na strokovnih področjih, kjer bomo izobraževalna srečanja izpeljali. Izkušnje pri izpeljavi nekaterih projektov v pretek-losti bodo dragocene tudi pri zasnovi in izpeljavi novih v bodoče. Prepričan sem, da imamo v svoji sredini dovolj kompetentnih strokovnjakov, ki lahko rečejo bobu bob tudi ob primerjavi deklarirano enakih produktov na trgu. Organizacijo spletnih strani bomo razširili na tak način, da bo omogočala še dodatne storitve tako članom  društva, kot tudi več svežih informacij zainteresiranim.

Za konec
Šest let obstoja je v življenju kratko obdobje, v današnjih časih interneta pa to obdobje ni zanemarljivo. V napisanem sem poskušal sestaviti kratek sprehod od začetka našega
druženja do danes. Mogoče bo tudi tole komu pomagalo razumeti dogajanja v preteklosti in danes. Vse informacije o aktivnostih društva bomo v bodoče objavljali v za to pripravljenem področju na forumu. Tam je objavljen tudi sprejeti statut in prijavnica za članstvo v društvu. Želim si, da bi se ob letu lahko pogovarjali o uspešno realiziranih ciljih in novih nalogah.
Za konec še o reviji. Naši avtorji so se tudi tokrat potrudili in pripravili zanimivo in  vsebinsko izjemno bogato revijo. Prepričan sem, da je v nadaljevanju veliko zanimivega branja za vsakega od nas. Mogoče bo tudi ta izvod vzpodbudil še koga k pisanju kakega zanimivega prispevka za eno od naslednjih izdaj revije.