Piknik pomlad 2012

V soboto, 26.05.2012 se je odvijal že 10 elektronik.si piknik. Zbiranje se je začelo ob 10.30 v Tostem vrh-u. Društvo elektronik.si ima skupna srečanja (oz. piknike) 2x letno in sicer enkrat spomladi in enkrat jeseni. Na spomladanskem pikniku v okolici Šetjerneja nas ...

Izračunajte stroške porabe električne energije

Včasih nas zanima strošek porabljene električne energije za neko napravo, ki je priključena znotraj odjemnega mesta za katerega plačujemo porabo. Do izračuna lahko hitro pridemo s spodnjim obrazcem v katerega moramo vnesti ceno ene kWh v EUR, porabo naprave za katero...