Društvo je v teh dneh pridobilo pravice do uporabe ARNES sistema VOX.
V bodoče se bodo omenjena predavanja organizirala preko omenjene konference.

Predvideva se intenzivno učenje vsak delovni dan dva tedna. Začeli bomo 27.1.2014.
Srečanja bodo nekje ob 20:00, v pol ure bi se morali zbrati zainterisirani in tečaj sam začne ob 20:30, traja po 1 celo uro. Nato sledijo odgovori na vprašanja in bolj neobvezni del.

Povezava do predavalnice: PREDAVALNICA

 

Glede plačil: literaturo se vplača na TRR duštva: SI56-0317-1100-0914-013 pri SKB banki.
Sklic za plačilo (referenca prejemnika):”00″ in vaša članska številka z dodatkom “-73” na koncu.
Če kdo ni član društva, lahko tudi vplača literaturo, le da namesto članske izkaznice vpiše 112004.

Ob polaganju izpita se vplača 12,5€, če ste član kateregakoli radiokluba ali pa društva elektronikov. V nasprotnem pa 25€.

Po opravljenem izpitu dobite vrnjenih 10€ za literaturo.

 

Želimo vam obilo uspeha pri učenju in opravljanja izpita!